Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Uppskattade tips till vårdpersonal från barnens expertråd

Publicerad: 2023-01-18 13:05

Vikten av tydlighet. Och en önskan om att bli betraktad som människa och inte bara en patient. Det var sådant som Expertrådet lyfte i sin föreläsning för vårdanställda nyligen.

Expertrådets ungdomar förbereder sig för föreläsningen

Expertrådets ungdomar förbereder sig för föreläsningen

”Vi vill hjälpa till att göra det bättre för oss som är patienter nu, och för kommande patienter” förklarade Elise Emmoth som är en av de fem i gruppen.

Första mötet är viktigt. Det sätter bilden av vården konstaterade ungdomarna. Och här finns lite att jobba på.

Anpassa till barnets nivå

Anpassa informationen till barnet och prata inte över huvudet på unga patienter. Lyssna och visa empati på barnets nivå. Och tilltala barnet först, var några tips. Att tydligt förbereda barn på vad som komma skall i behandlingen är också viktigt och gör det mindre läskigt, liksom att inte stressa.

Just att låta patientmötet få ta den tid det tar, och att ta tid till att se patienten som en människa var något som lyftes flera gånger.

”Väldigt ofta pratar ni med föräldrarna mer än med oss. Vi förstår att ni behöver prata med dem, men det är också bra om vi barn och unga kan få egentid med läkaren för att prata, och då bör initiativet att den/de vuxna ska gå ut ur rummet komma från läkaren” sade ungdomarna.

Och den egentiden får även gärna innehålla lite allmänt prat och inte bara fokusera på sjukdomen. På så sätt byggs en relation, det känns mer avslappnat och då är det heller inte lika läskigt framhöll de.

Förbered för vuxenvården

Andra tips var att ta barnen på studiebesök, exempelvis inför en speciell behandling. Att på så sätt visa vad som väntar skapar trygghet. Och är det inte möjligt att på plats visa och förklara – ta hjälp av bilder.

Övergången från barn- till vuxenvård lyftes också under Expertrådets föreläsning. Man går ju inte från barn till vuxen över en natt, så den övergången bör ske successivt är ungdomarnas medskick och något som man nu ser över. Inför kommande renovering på barn- och ungdomsavdelningen kommer rådet också finnas med som bollplank i syfte att få till det lite trivsammare i salarna.

Omkring 25 personer lyssnade på ungdomarna, och tackade för tipsen. Det ställdes även följdfrågor, exempelvis efterlystes tips på ämnen att prata om när man inte pratar vård.

”Prata inte om vädret, men fråga gärna vad vi gör på fritiden” lydde svaret där.

”När jag får frågan hur det går med fotbollen känner jag mig sedd som människa, och inte bara en av tusentals patienter” konstaterade Elise.

Expertrådet

Fakta om expertrådet

"Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad". Det fastslår barnkonventionen.

Expertrådet består av fem ungdomar som alla är eller har varit patienter. Expertrådet har funnits i ett års tid. De kallar sig Briv, barnens röst i vården, syftet är att hjälpa till att förbättra vården för barn och ungdomar. Att vara med i expertrådet är frivilligt och som något ungdomarna gör på sin fritid. Kan man inte komma på ett möte så är det helt okej. Det ska vara roligt och man ska känna att man har tid och möjlighet att vara med, och det ska inte inskränka på skolarbete eller fritidsaktiviteter.

Det är lekterapeuterna vid lekterapin på Verksamhetsområde barn- och ungdomsmedicin som håller ihop expertrådet.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 18 januari 2023