Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

USÖ får godkänt för arbete kring patientsäkerhet – IVO avslutar tillsyn

Publicerad: 2024-01-18 12:11

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, avslutar nu tillsynen av patientsäkerheten med särskilt fokus på vårdplatser och bemanning vid Universitetssjukhuset Örebro. I beslutet framgår att brister delvis kvarstår men IVO menar att vårdgivaren nu har förutsättningar för att komma till rätta med bristerna på egen hand.

Risken för vårdskada eller allvarlig vårdskada på USÖ som IVO tidigare pekat på, har minskat i flera avseenden tack vare att sjukhusledningen på USÖ ”kontinuerligt och ur ett helhetsperspektiv arbetar med de brister som IVO belyst i tidigare beslut”.

Det står att läsa i det beslut som fattades under veckan. Vidare står det att de åtgärder som redovisats för tillsynsmyndigheten ”framstår som relevanta för att säkerställa att tillgången till disponibla vårdplatser motsvarar det faktiska behovet av sådana och att patienter får god vård och tillsyn efter behov”.

Stort arbete bakom resultatet

- Det ligger otroligt mycket jobb bakom det här resultatet, konstaterar hälso-och sjukvårdsdirektör Jonas Claesson. Det gäller såväl planering och ledning som det vardagliga arbetet i våra verksamheter. Att vi nu har kommit så här långt är tack vare ett envist arbete av all personal.

En åtgärd för att försöka att komma till rätta med vårdplatsbristen har bland annat varit att inrätta ett speciellt vårdplatsutskott.

- Vi har arbetat brett inom alla delar av organisationen. Det betyder att vi både lyssnat på chefer och medarbetare. Successivt har vi förändrat arbetsmiljö och arbetssätt. Det innebär många enskilda men små förändringar, och vi räknar med att många förbättringar kommer framöver i takt med att arbetsmiljö och delaktighet hos medarbetare ökar, förklarar Stella Cizinsky som fungerat som ordförande och sammankallande i utskottet.

Fortsatt arbete för god patientsäkerhet

Men precis som IVO konstaterar hälso- och sjukvårdsdirektör Jonas Claesson att arbetet med att upprätthålla en god patientsäkerhet långt ifrån är över.

- Just nu ser vi över hela vårdorganisationen i regionen för att kunna erbjuda god vård till länsinvånarna även i framtiden. Det innebär såklart en del förändringar men dagens beslut från IVO visar att vi har det som krävs för att klara nödvändiga omställningar med positivt resultat.

Det var i januari 2022 som IVO inledde en sammanhållen nationell tillsyn sjukhusvården i landet. Inom ramen för tillsynen riktades kritik mot samtliga sjukhus. Under åren har IVO gjort uppföljande besök på landets sjukhus, så även USÖ. 

15 januari 2024 meddelade IVO att man avslutar tillsynen avseende patientsäkerhet på USÖ.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 18 januari 2024