Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

USÖ får tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom området peniscancer

Publicerad: 2022-03-07 08:40

På Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) finns några av landets främsta specialister inom området peniscancer. Fler än hälften av de cirka 250 svenskar som insjuknar i peniscancer varje år får sin behandling här. Verksamheten har nu fått tillstånd av Socialstyrelsen att bedriva nationell högspecialiserad vård.

Foto av Elisabet Skeppner, Peter Kirrander och Matilda Nederfeldt i peniscancerteamet på USÖ.

Elisabet Skeppner, leg hälso- och sjukvårdskurator, Peter Kirrander, överläkare i urologi och Matilda Nederfeldt, sjuksköterska jobbar i peniscancerteamet på USÖ. Foto: Håkan Risberg/Region Örebro län

– Det här är ett kvitto på att vi har kunnat hålla den höga nivå som krävs. Vi är väldigt stolta över den vård vi bedriver, säger Peter Kirrander, överläkare inom Verksamhetsområde Urologi på USÖ.

Peniscancer är en ovanlig cancerform som drabbar cirka 250 män i Sverige varje år. Det kan jämföras med prostatacancer som är betydligt vanligare, med cirka 10 000 fall varje år. Peniscancer kan förenklat liknas vid hudcancer på förhuden eller ollonet och behandlas dermatologiskt, med salva, eller kirurgiskt, med mindre eller större operationer. Tillsammans med Skånes universitetssjukhus är USÖ ledande i Sverige, både vad det gäller behandling och forskning på området.

Uppdraget betyder mycket för fortsatt utveckling

Verksamhetsområde Urologi på USÖ hade tidigare i uppdrag av Regionala cancercentrum i samverkan att bedriva så kallad rikssjukvård inom peniscancer. Rikssjukvården har nu slopats och ersatts med den nationella högspecialiserade vården som ligger under Socialstyrelsen.

De nationella uppdragen har betytt mycket för utvecklingen av verksamheten på USÖ, menar Peter Kirrander.

– Vi har fått ett stort patientunderlag och det betyder mycket när vi ska lära oss mer om den här sjukdomen. Vi har också kunnat skapa ett starkt multidisciplinärt team kring patienterna och satsat mycket på forskning. Vi har i dag tre doktorander knutna till oss, det är lika många som det totala antalet avhandlingar på området i Sverige.

Centraliseringen av högspecialiserad vård, menar Peter Kirrander, också bidrar till större följsamhet till vårdriktlinjerna eftersom det i uppdraget ligger att kontinuerligt följa upp verksamheten.

Patienterna blir lugna av att möta kunnig personal

Patienternas upplevelse mäts också av vården. Patienter med peniscancer remitteras till USÖ från hela Sverige. Det finns många som får åka långt för att få sin behandling. Att göra det kan upplevas som stressande. Men Elisabet Skeppner, hälso- och sjukvårdskurator inom Verksamhetsområde Urologi på USÖ, menar att de blir lugna när de får möta personalen som är så kunniga på sitt område.

– Det blir ofta stor skillnad mot den vård de har fått på sin hemort, där man inte är specialiserade inom det här ganska smala området. Många patienter uttrycker sin tacksamhet och känner trygghet här. När de ska följas i flera år med cancerkontroll väljer många att även fortsätta med detta hos oss i Örebro trots att de då får betala resa och boende själva.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 april 2022