Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser

Publicerad: 2022-05-13 15:43

Vilka behov av kompetens har Örebro län 2035? Det försöker rapporten Regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser svara på.

Kvinna i reflexväst scannar en streckkod på en kartong i ett lager.

Regionerna har i uppdrag att fastställa mål och prioriteringar för det regionala kompetensförsörjningsarbetet. Vi ska tillhandahålla bedömningar av länets kompetensbehov inom både offentlig och privat sektor, på kort och lång sikt.

Rapporten Regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser visar vilka yrken där det blir brist på kompetens och regionala styrkeområden. När vi ser framtida brister kan vi sätta in åtgärder för att möta dem.

Skapa utbildningar som inte finns

- Samtliga aktörer inom utbildningssystemet har en viktig funktion i detta arbetet med att möta framtidens brist på kompetens. Det handlar om att skapa utbildningar som inte finns i dag och dimensionera de som finns efter behov, säger utvecklingsdirektör Petter Arneback.

Han poängter också att det är viktigt att attrahera ungdomar och vuxna att utbilda sig inom områden där det finns efterfrågan och/eller utvecklingskraft. Den regionala utvecklingsstrategin målar upp ett önskvärt läge till år 2030:

- Målet är att utbildningsutbudets relevans och tillgänglighet matchar länets bristyrken och regionala styrkeområden. Det måste bli attraktivt att skaffa sig den kompetens som arbetsgivarna har behov av.

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser

Med stöd från Tillväxtverket har Region Örebro län i samverkan med andra regioner i Sverige upphandlat Regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser till 2035 från SCB.

Besök även vår interaktiva rapport om kompetensförsörjning med statistik för Örebro län och hela östra Mellansverige. 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 februari 2023