Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Utlysning av startbidrag och tid för master- och magisteruppsats

Publicerad: 2021-02-05 19:52

Har du en bra forskningsidé inom hälso- och sjukvården som du vill utveckla? Eller har du antagits till en master- eller magisterutbildning kan du ansöka om tid för att skriva din uppsats. Nu har du som anställd inom Region Örebro län möjlighet att skicka in en ansöka senast den 28 februari.

Ansökan om Startbidrag

Startbidrag är en möjlighet att få tid att utveckla forskningsidéer, formulera frågeställningar eller färdigställa en forskningsansökan.

För att kunna söka startbidrag ska du:

  • ha stöd av en vetenskaplig handledare (disputerad eller docent)
  • vara anställd i Region Örebro län, med minst 25% tjänstgöring
  • ha universitetsexamen (t.ex. sjuksköterska, arbetsterapeut, dietist, läkare)
  • ha förankrat att du söker startbidrag hos din chef så att det är möjligt för dig att använda bidraget

Du kan läsa mer i Reserachweb, där du även gör din ansökan.

Ansökan om tid för magister- och masteruppsats

Alla anställda inom Region Örebro län som antagits till master- respektive magisterutbildning är behöriga att ansöka om tid för uppsats.

  • Ansökan får endast avse en person
  • Du har möjlighet att få upp till 3 veckor för magisteruppsats
  • Ger möjlighet att få upp till 4 veckor för masteruppsats samt att söka en gång till, och då få max 2 veckor

Du kan även läsa mer i Researchweb, där du även gör din ansökan.

 

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 juni 2021