Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Utvärderar traumamedveten omsorg för att främja barns hälsa

Publicerad: 2022-04-07 15:07

Trauma i barndomen påverkar barns hälsa och utveckling. Det ökar risken för att hamna i fattigdom, arbetslöshet och psykisk sjukdom i vuxenlivet. Forskaren Kerstin Neander är delaktig i det projekt som fått 6 miljoner från Forte för att utvärdera de utbildningar som finns i traumamedveten omsorg.

Kerstin Neander, socionom och klinisk forskare på Universitetssjukvårdens forskningscentrum.

Kerstin Neander, socionom och klinisk forskare på Universitetssjukvårdens forskningscentrum. Foto: Elin Abelson.

– Det finns i vårt samhälle ett stort antal barn med traumatiska erfarenheter, och bland placerade barn är andelen särskilt stor. Hur de bemöts i sina olika sammanhang, exempelvis i förskola, skola och i kontakter med socialtjänst, påverkar deras läkning, säger Kerstin Neander, socionom och klinisk forskare på Universitetssjukvårdens forskningscentrum.

Barnrättsorganisationen Rädda Barnen utför utbildningar i traumamedveten omsorg (TMO) och det är effekterna av de utbildningarna som ska studeras.

Unikt upplägg av studie genom delaktighet

– Vårt projekt är unikt på så sätt att det har en samskapande karaktär. Våra studier kommer att utformas i samarbete med både Rädda Barnen och andra aktörer i den sociala välfärdskedjan. Den specifika kompetens jag tillför är erfarenhet av ett nära samarbete och   samskapande mellan forskare, praktiker och patienter, berättar hon.

Familjehemsföräldrar, skolpersonal, socialsekreterare och placerade barn kommer att ingå både i planering av projektet och sedan delta i studierna.

Projektledare för forskningsprojektet är docent Elia Psouni, på psykologiska institutionen vid Lunds universitet, och det beräknas pågå fyra år framåt.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 september 2022