Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Utvecklingsarbetet inom hälso- och sjukvården fortsätter och tydliggörs i form av färdplaner

Publicerad: 2023-12-12 09:44

Hur ska samarbetsområden och utbud inom primärvården se ut, hur ska det akuta kirurgiska patientflödet se ut i länet och hur kan specialistpsykiatriska omvårdnadsteam utformas? Det är några av de viktiga frågor som under nästa år ska utredas i så kallade färdplansuppdrag.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens arbete för att dels effektivisera verksamheten, dels reducera kostnaderna går vidare. Vid dagens hälso- och sjukvårdsnämnd informerades ledamöterna om hur utvecklingsplanen som presenterades för nämnden i november ska omsättas i verkligheten genom en rad färdplansuppdrag.

- Nu konkretiseras det så viktiga förändringsarbetet inom hälso- och sjukvården och i dag fick vi information om hur hälso- och sjukvårdsförvaltningen vill ta de första stegen i det arbetet. Men vi får inte glömma bort att det är ett omfattande arbete och det kommer att ta tid att genomlysa de olika verksamheterna, säger Behcet Barsom (KD), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

De färdplansuppdrag som nu tas fram kommer att få en detaljerad beskrivning som redogör för vad som ska göras, vad tidsplanen är, hur den ekonomiska aspekten ser ut och vem som ska göra vad.

- Vi vet att den svenska hälso- och sjukvården står inför flera stora utmaningar. Just nu har vi inte ett facit som visar hur vi ska möta utmaningarna men de färdplaner som tas fram inom respektive område kommer att visa vilka åtgärder som krävs för att vi ska kunna säkra omställningen av hälso- och sjukvården. Men när det gäller konkreta beslut om de olika verksamheterna kommer de att dröja. Ett exempel är akutkirurgin i Lindesberg där vi inte kommer att fatta beslut förrän tidigast vintern 2024, och innan dess kommer det inte att bli några förändringar på akutmottagningen, säger Jenny Steen (S), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Vid dagens sammanträde informerades nämndens ledamöter om de tre färdplansuppdrag som är först ut och som just nu befinner sig på planeringsstadiet. De tre uppdragen är:

  • En beskrivning och förslag för samarbetsområden och utbud inom primärvård (med start i norr).
  • Ett förslag för hur det akuta kirurgiska patientflödet skall omhändertas inom länet.
  • En plan för koncentration av psykiatriska heldygnsplatser samt ett förslag till specialistpsykiatriska omvårdnadsteam.

Efter de tre inledande färdplansuppdragen kommer ytterligare uppdrag att initieras. Som exempel kan nämnas att se över operationsflödet i syfte att öka planerade ingrepp i Karlskoga och Lindesberg, genomlysa primärvårdens jourverksamhet som en del av det akuta omhändertagandet samt att utreda formerna för samverkan med länets kommuner.

- Det är ett stort och omfattande arbete som väntar oss och de förändringar som kommer att ske påverkar både patienter och medarbetare. Men ska vi kunna möta de behov som både finns och kommer att finnas inom hälso- och sjukvården måste vi ställa om våra verksamheter och det känns bra att vi på ett noggrant sätt nu tar oss an de tre första färdplansuppdragen, säger Anna Gunnarsson (C), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 december 2023