Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Utvecklingsuppdrag till vårdcentralerna i västra länsdelen

Publicerad: 2024-06-17 13:35

Primärvården i den västra länsdelen har fått i uppdrag att arbeta fram ett hållbart förslag för hur vårdcentralerna i Karlskoga ska formas och hur samarbetet mellan vårdcentralerna i hela länsdelen ska utvecklas. Uppdraget är en del av hälso- och sjukvårdens plan för att utveckla framtidens vård.


Utgångspunkten är våra patienters behov och hur vi kan möta dem på bästa sätt utifrån våra förutsättningar. Vi ska förbättra tillgängligheten, öka kontinuiteten och kunna tillgodose när man behöver en tid snabbt. Då behöver vi använda våra resurser klokt, säger Sofia Sedin, verksamhetschef för vårdcentralerna i västra länsdelen.

Kartlägger

Hittills har en arbetsgrupp bland annat börjat kartlägga patienternas behov, de förutsättningar och krav som påverkar vårdcentralerna. Vårdcentralernas medarbetare har bidragit genom att lämna synpunkter på olika scenarion.

-Vi har också träffat samarbetspartners som Karlskoga kommun för att höra om deras framtidsplaner för vårdboenden där vi har gemsamma uppdrag, så att det ska fungera bra, säger Sofia Sedin.

Beslut i vinter

I höst väntar ett fortsatt arbete med att analysera, utvärdera och involvera medarbetare, sakkunniga, samverkansgrupper och samarbetspartners. Man kommer även träffa patientföreningar i det fortsatta arbetet.

Vi ska arbeta fram ett välgrundat förslag för hur vårdcentralerna bäst ska möta framtiden. Planen är att förslaget ska vara klart i vinter för politiskt beslut, avslutar Sofia Sedin.

Invånare uppmanas att tycka till

Arbetsgruppen har god koll på patienternas medicinska behov men vill gärna att personer som är listade på en vårdcentral i Karlskoga gör sin röst hörd. Genom att svara på tre frågor om vad man tycker är särskilt viktigt kan man bidra i arbetet med att utveckla primärvården. Till och med 31 augusti kan man lämna synpunkter digitalt och på plats på vårdcentralerna i Karlskoga.

Bakgrund:

Uppdraget är en del av att anpassa och utveckla hela länets primärvård. Ett arbete som i sin tur härstammar från hälso- och sjukvårdens utvecklingsplan, vilken beskriver hur hälso- och sjukvården behöver förändras för att både bli möjlig att långsiktigt bemanna med rätt kompetenser och ekonomiskt hållbar.

Utvecklingsuppdrag till vårdcentralerna i västra länsdelen 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 17 juni 2024