Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Vaccinationsmottagningen på Boglundsängen i Örebro hade kungligt besök

Publicerad: 2021-10-06 15:34

Hur har Region Örebro län nått ut med information om vaccinationen till utsatta grupper? Det var ett av ämnena som kronprinsessan Victoria och prins Daniel fick veta mer om när de besökte vaccinationsmottagningen på Boglundsängen i Örebro under onsdagen.

Vaccinationsmottagning_Boglundsängen_kronprinsessparet.png
Kronprinsessparet får veta mer om hur regionen når ut med information om vaccineringen. Foto: Håkan Risberg/Region Örebro län
 

Med anledning av covid-19-pandemin besöker medlemmar ur kungafamiljen alla 21 län i Sverige. Syftet med besöken är att visa deltagande med de drabbade och uppmärksamma lokala insatser inom olika samhällssektorer. Under onsdagen var det Örebro läns tur och på programmet stod ett besök på vaccinationsmottagningen på Boglundsängen i Örebro där medarbetare inom Region Örebro län tog emot.

Kronprinsessparet följde intresserat rundvandringen i lokalen som startade vid beredningen av vaccinet. Där berättade Inger Nordin Olsson, regional vaccinationssamordnare om hur regionen planerat och genomfört massvaccinationen av länets invånare. Carine Norström, platschef på Boglundsängen berättade om pensionärer som återvänt till arbete för att hjälpa till vid vaccineringen. Hon beskrev också hur vaccinationslokalen ställts i ordning.

– Vi startade med en tom butikslokal. Med hjälp av flera olika aktörer inom regionen kunde vi snabbt ställa i ordningen en väl fungerande vaccinationsverksamhet här. Alla ställde upp och hjälpte till för pandemin.

Mervi Larsson, vaccinatör visade därefter hur vaccinet bereds.

Dialog och muntligt berättande fungerar väl

Att nå ut med information om vaccineringen till olika grupper i samhället och på olika språk har delvis varit en utmaning. Fotarbete i bostadsområdena med hjälp av redan etablerade hälsokommunikatör har fungerat väl, berättade Helena Sundberg, projektsamordnare på staben för hållbar utveckling och Fathia Mountagui, hälsokommunikatör.

– Det handlar om att tänka utanför boxen och jobba på flera olika sätt. För oss har dialog och muntligt berättande varit en lyckosam väg, sa Helena Sundberg.

Khalid Muhammed och Mikael Agusi från Vivalla lyfte fram arbetet med att nå de unga. De berättade att många unga känner oro och har mycket frågor. 

Under kronprinsessparets besök pågick vaccinationerna för fullt i lokalen på Boglundsängen. En av dem som skulle få sin andra spruta var Israa El-Ainain. Kronprinsessan och prins Daniel fick vara med när det var dags.
  

Vaccination_Israa_Kronprinsessparet.pngIsraa El-Ainain ska få sin andra dos av vaccinet och krinprinsessparet får vara med och titta. Foto: Maria Bergman/Region Örebro län
  

Samverkan bidrar till minskad smittspridning

Jan Sundelius, samordnare, introducerade gästerna till nästa ämne. Det handlade om samverkan mellan regionen och länets kommuner under pandemin och hur man med hjälp av samverkan minskat smittspridning bland patienter och personal och fått till ett gott medicinskt omhändertagande. Cathrine Binett Österlund, hygiensjuksköterska, nämnde samverkan kring vårdhygien och Håkan Lindvall, läkare och Inger Karlsson-Brunzell, sjuksköterska lyfte insatserna med det mobila teamet.

Avslutningsvis fick kronprinsessparet se hur regionens låda för självprovtagning fungerar. Successivt har andelen av befolkningen i länet som använder sig av lådan och självprovtagningen ökat. Idag medverkar det till en snabb, smidig och säker provtagning, berättade Maria Gunnarsson, samordnare provtagning och hennes kollega Linda Eriksson, undersköterska.
 

Kronprinsessparet-tackar-för-sig.png
Kronprinsessparet tackar för sig och lämnar vaccinationsmottagningen på Boglundsängen. Foto: Håkan Risberg/Region Örebro län

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 oktober 2021