Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Så ser vaccinplanering ut för vecka 23

Publicerad: 2021-06-07 10:10

Under vecka 23 vaccinerar Region Örebro län med 22 000 doser vaccin. Nu pågår vaccination i fas fyra. I helgen är det personer födda 1971 eller tidigare som ska boka tid för vaccination. Från och med måndag 7 juni öppnar bokningen för personer som är födda 1976 eller tidigare.

Under vecka 23 kommer Region Örebro län att vaccinera med 22 000 doser vaccin. Vaccindoserna fördelas både till dem som får första och andra sprutan. I helgen, 5 till 6 juni, är det personer födda 1971 eller tidigare som ska boka tid för vaccination. Från och med måndag 7 juni kommer personer som är födda 1976 eller tidigare att kunna boka tid. Bokningen fortsätter också att vara öppen för alla tidigare grupper.

– Nu i juni får vi större leveranser av vaccin och kommer att kunna gå neråt i åldrarna i en bra takt. Det är dock under förutsättning att leveranserna blir som utlovat. Eftersom vi måste ha vaccin både till första och andra dosen behöver vi tänka långsiktigt och i två steg när vi planerar, säger Erik Fredholm, ansvarig apotekare i Region Örebro län.

Mer information om vaccination samt hur du bokar tid

Mer vaccinationsinformation och bokningslänk hittar du på 1177.se

 

Nu kan följande grupper boka tid för vaccination

De som kan boka tid för vaccination under vecka 23 är:

  • Du som är född 1976 eller tidigare. Gäller från och med måndag 7 juni.
  • Du som är 18 år eller äldre och tillhör en utpekad riskgrupp.
  • Du som är 18 år eller äldre, gravid och har passerat graviditetsvecka 12.
  • Du som har hemtjänst eller bor med någon som har hemtjänst.
  • Du som är 18 år eller äldre och får stöd enligt LSS, har boendestöd eller personlig assistans.
  • Du som arbetar i hemsjukvård, i hemtjänst eller på särskilda boenden, som boendestödjare eller personlig assistent samt vård- och omsorgspersonal som arbetar vårdnära.

För unga med kronisk sjukdom gäller speciella rekommendationer. De som berörs får mer information via sin vårdkontakt. 

Så många är vaccinerade i länet

I Örebro län har 122 957 personer fått sin första dos vaccin och 65 482 personer den andra. Det innebär 50,15 respektive 26,77 procent av länets befolkning. Siffrorna kan komma att justeras upp i efterhand.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 juni 2021