Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Vad händer när valet till regionfullmäktige är genomfört?

Publicerad: 2022-09-15 11:20

Söndagen den 11 september var det val i Sverige. Då hade alla länsinvånare med rösträtt möjlighet att påverka genom att välja vilka politiska partier och politiker som ska styra Region Örebro län den kommande mandatperioden.

Demokratisk organisation

Region Örebro län är en demokratiskt styrd organisation och regionfullmäktige är regionens högsta beslutande organ. Utifrån antalet röster varje parti får i regionvalet avgörs hur många mandat/ledamöter de slutligen får av de totalt 71 mandat som finns i regionfullmäktige.

Regionfullmäktige

De nyvalda ledamöterna samlas vid fullmäktigemöte den 8 november. Då väljs ett nytt presidium, det vill säga ordförande och två vice ordförande samt en valberedning. Ledamöterna företräder dig som länsinvånare och det är politikernas uppgift att besluta om verksamheternas inriktning, ekonomi, mål och prioriteringar.

Majoritet och opposition

Inget parti i Region Örebro län har vid valet fått egen majoritet i fullmäktige, 36 mandat eller fler. Partierna behöver därför, utifrån vad respektive parti själv bestämmer, samtala med andra partier för att se vilka partier som kan arbeta ihop och få stöd för sin politik. En ny politisk ledning kan sedan väljas vid fullmäktigemötet den 7 december, genom att regionstyrelse, nämnder, utskott och beredningar med mera, väljs. Den nya politiska ledningen i styrelse och nämnder med mera, tillträder vid årsskiftet.

Mer än vård

Förutom tand-, hälso- och sjukvård ansvarar Region Örebro län  även för den regionala utvecklingen som bland annat innefattar insatser inom områden som infrastruktur, näringsliv, turism, arbetsmarknad, utbildning och kultur. Region Örebro län ansvarar även för kollektivtrafiken.

Här kan du läsa mer om politik och demokrati.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 september 2022