Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Våld är en jämställdhetsfråga – och går att förebygga!

Publicerad: 2021-05-05 16:54

Krafttag mot våld i nära relationer

Tre kvinnor i en studio

Madina Sidiki, Länsstyrelsen i Örebro län, Eva Sund, Region Örebro län och Hanna Holmgren Sydnärkes folkhälsoteam.

Våld och ohälsa har ökat under den rådande coronan. Våld i nära relationer är ett stort problem – men det går att förebygga. Det var budskapet när Nina Rung föreläste om hur personalen inom förskolan ska kunna jobba mer våldspreventivt.


Cirka 1 000 personer från förskolor, skola och socialtjänst deltog. Föreläsningen var startskottet på en längre samverkan mellan Region Örebro län, Folkhälsoteamen i norra och södra länsdelarna och Länsstyrelsen om våld i ungas nära relationer.


- Det här är en jättesatsning som vi tror kan få stor betydelse. Det var viktigt att det var så många inom förskola, skola och socialtjänst som deltog. Det betyder att vi fått upp den här frågan på dagordningen och jag utgår från att den här frågan kommer att diskuteras på en rad föräldramöten nu och vidare i höst, säger Eva Sund utvecklingsledare på Region Örebro län.
Tips! I augusti erbjuder vi en föreläsning för yrkesverksamma om våld i ungas nära relationer.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 februari 2023