Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Våld i nära relationer – med fokus på barn och unga

Publicerad: 2024-03-12 16:38

Barn och unga utsätts för våld i nära relationer. Vuxna utövar våld mot barn men unga kan även blir offer för våd i sina egna kärleksrelationer. Hur ser våldet ut? Och vad kan vi göra för att minska det? Det var temat på kunskapsfrukosten den 8 mars där Lilian Iwarson Sporrong, Sofia Hadders och Hanna Björkman talade om våld i nära relationer utifrån tre olika aspekter.

Inspelning av kunskapsfrukosten

Frukosten belyste våld i nära relationer utifrån tre olika aspekter med fokus på barn och ungas situation.

- När folk får frågan om vad våld i nära relationer är, svarar det ofta misshandel och mord. Vi behöver börja längre ner i våldspyramiden för att inte hamna där, säger Lilian Iwarson Sporrong, strateg våld i nära relationer Region Örebro län.

Pyramiden har fem steg där de lägre nivåerna sällan erkänns som våld men förekommer ofta. Den översta delen med övergrepp, misshandel, våldtäkt och mord händer mer sällan och erkänns ofta som våld.

- Om kränkande bilder, skämt och kommentarer inte är socialt accepterat blir det svårare för att kliva uppåt i pyramiden till att knuffa och skamma eller tafsa och hota.   

Lilian lyfte fram att det finns riskfaktorer för individer, i relationer, i vår närmiljö och i samhället. I varje nivå är det viktigt att arbeta för att minska riskerna och få goda relationer och sunda värderingar.

Våld i ungas nära relationer

Sofia Hadders, utvecklingsledare våld i nära relationer Region Örebro län, började att läsa en berättelse om Tilda som utsattes för våld av sin pojkvän, men lyckades bryta med honom och fick hjälp att bearbeta det hon varit med om. Definitionen av våld i ungas nära relationer är:

Våld i ungas nära relationer är hot, kontroll, kränkningar, stalking, fysiska handlingar och sexuella övergrepp som utövas inom ramen för den nuvarande eller tidigare romantisk relation. Det är den som utsätts är mellan 13 och 23 år.

Våldet som utförs ansikte mot ansikte ansiktet eller med hjälp av digitala medier och sker oberoende av kön, könsidentitet och sexualitet får en person att göra något mot sin vilja eller sluta att göra något som den vill.

- Jag vill att vi särskilt uppmärksammar att det inte bara är i pågående relationer utan även gentemot tidigare relationer som våldet kan utövas och att våldet kan utövas digitalt, säger Sofia.

Det är vanligt att unga utsätts i sin första kärleksrelation. Våldet kan utövas på arenor där vuxna har chans att ingripa till exempel till hemmet och skolan. Den som blivit utsatt för våld hemma har större risk att bli utsatt för det i egna relationer.

- Att fråga om våld på rutin har visat sig vara avgörande i arbetet mot våld mot våld i ungas, nära relationer. Vi måste göra våldet talbart för då kan unga våga berätta och få stöd som i berättelsen om Tilda.

Goda exempel från länet

Hanna Björkman, folkhälsoutvecklare Sydnärkes folkhälsoteam, berättade om folkhälsoteamets framgångsrika insatser för att bekämpa våld i nära relationer.

- Projektmedel från länsstyrelsen har gjort det möjligt att hitta systematik och genomföra insatser som vi inte hunnit med i vardagen, berättar Hanna. 

Arbete har utgått från handboken Inget att vänta på som lyfter fram fem steg för att framgångsrikt hantera våld i ungas relationer:

  • initiera samverkan
  • beskriva våld som ett problem
  • identifiera förändringsfaktorer
  • utveckla insatser
  • implementera, följ upp och sprid.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 mars 2024