Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Vården för kvinnor med urininkontinens ska förbättras – forskningsanslag på 2,1 miljoner

Publicerad: 2021-04-16 10:56

Urininkontinens är ett problem bland äldre som påverkar livskvalitén. Forskaren Yvonne Freund Levi har fått 2,1 miljoner kronor från Familjen Kamprads stiftelse för att utvärdera ett nytt inkontinenshjälpmedel. ”I vår studie kommer vi att undersöka om livskvalitén förbättras med hjälpmedlet”, säger hon.

Yvonne Freund Levi

Yvonne Freund Levi, överläkare inom psykiatrin vid Universitetssjukhuset Örebro.

I studien kommer de att inkludera kvinnorna som bor på Särskilt boende för äldre i Kumla och Örebro. Kvinnorna kommer att få använda Uricap Female som är en urindroppssamlare avsedd för kvinnor. De kommer att använda den istället för ett traditionellt inkontinensskydd eller urinkateter, vilket är en slang som förs in i urinblåsan och tömmer den på urin.

– Vi har sett att urininkontinens hos kvinnor kan leda till olika medicinska komplikationer och praktiska problem med omvårdnaden. När kvinnorna använder inkontinenshjälpmedlet kommer vi utvärdera hur effektivt det förebygger urinvägsinfektioner, säger Yvonne Freund Levi, överläkare inom psykiatrin vid Universitetssjukhuset Örebro samt lektor och docent i klinisk neurovetenskap vid Örebro universitet.

Fördelar med hjälpmedlet Uricap Female ska undersökas

Studien rymmer olika frågeställningar som ska undersökas. Det är allt ifrån om livskvalitén förbättras till psykiska symtom vid demenssjukdom.

– Beteendemässiga och psykiatriska symtom, så kallade BPSD, orsakar ofta ett stort lidande och är ofta svåra att hantera för närstående och vårdpersonal. Utredning och åtgärd av bakomliggande orsaker till BPSD bör alltid göras för att utesluta somatiska orsaker med särskild tanke på att patienter med minnesbesvär ofta har svårt att förmedla symtom på exempelvis urinvägsinfektion. Det kan även förekomma vid läkemedelsbehandling. Läkemedelsbiverkningar kan orsaka samt bidra till symptom på BPSD, förklarar hon.

Studiedeltagarna kommer att lottas till att vara med i den grupp som deltar i studien eller den grupp som är kontrollgruppen. Den grupp som är med i studien kommer att få en ny Uricap Female dagligen och den andra gruppen får en vanlig inkontinensbehandling.

– Personalen på boendet kommer att få utbildning i hur hjälpmedlet, det så kallade uridomet, appliceras och handhas av legitimerad sjuksköterska med specialkunskap om hur hjälpmedlet sätts in, säger hon.

Interventionen planeras att pågå i tre månader. Det innebär att den första patientgruppen deltar i studien när nästa grupp rekryteras. Studiedeltagarna får en läkarbedömning innan och efter studien. Studien kommer att pågå fram till år 2024.

 

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 juni 2021