Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Verktyg som ger hand- och armvibrationer ökar risken för skador

Publicerad: 2022-03-18 15:18

Dagligen utsätts många i arbetslivet för hand- och armvibrationer från olika verktyg. Specialistläkaren Per Vihlborg har i sin forskning sett att arbete med vibrerande verktyg kan vara förenat med skador. ”Personer, redan under 30 år, kan få vibrationsskador orsakade av arbete med vibrerande verktyg”, säger han.

Att arbeta med vibrerande verktyg kan vara förenat med skador.

Att arbeta med vibrerande verktyg kan vara förenat med skador. Foto: Elin Abelson.

Cirka 400 000 svenskar kommer via sitt arbete i kontakt med hand- och armvibrationer från verktyg mer än två timmar per dag. Arbetsplatser där personalen kan komma i kontakt med hand- och armvibrerande verktyg kan exempelvis vara mekaniska- och bilverkstäder, bygg och anläggning och inom skogsbruket.

– I mina studier framkom det att många som utsätts för hand- och armvibrationer i arbetslivet har stora besvär från sina händer. Det är ett dolt problem och män är mest utsatta, säger Per Vihlborg, specialistläkare i Närsjukvårdsteamet på geriatriska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro och tidigare doktorand på Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet.

I en av sina studier har han undersökt en typ av nervinklämning, så kallat karpaltunnelsyndrom, som är förknippat med arbete med vibrerande verktyg. Resultatet visade att redan vid ganska låga nivåer så ökade besvären. Gränsvärdena för vilka nivåer som är tillåtna är bestämda av Arbetsmiljöverket. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att verktygen håller sig inom de lagstiftande värdena.

– Yngre män har 2,5 gånger högre risk att få karpaltunnelsyndrom om de arbetar med vibrerande verktyg. Det är därför viktigt att kolla upp om man får besvär, i första hand kontakta sin företagshälsovård eller vårdcentral. Det finns även hjälp att få på Arbets- och miljömedicin vid Universitetssjukhuset Örebro, säger han.

Vibrationsskadade fingrar blir vita och tål kyla sämre

Händer som exponeras för vibration kan få skador på handens kärl och leda till att fingrarna blir vita. Det kallas Raynauds fenomen, vita fingrar, och kan uppkomma redan efter fem års exponering för hand- och armvibrationer i arbetslivet.

– Med magnetisk resonansangiografi studerades hur blodkärlen ser ut i händerna hos personer med vibrationsorsakade vita fingrar. Där har vi sett att det förekommer  kärlförändringar i händerna hos personer som har arbetat med vibrerande verktyg, vilket skulle kunna vara en riskfaktor för att utveckla besvär, förklarar han.

Idag finns inte möjlighet att upptäcka påverkan på blodkärlen och deras funktion av hand-och armvibrationer genom blodprover. I forskningen analyserades små blodmolekyler hos vibrationsexponerade personer med skador på handens kärl. Det framkom att de som besväras av vita fingrar har en annan sammansättning av dessa blodmolekyler jämfört med de som utsätts för vibrationer, men inte har vita fingrar.

– Ett förstadium till vibrationsorsakade vita fingrar kan vara att man upplever att fingrarna tål kyla sämre. Vid blodanalysen visade det sig att individer med nedsatt tolerans för kyla har liknande sammansättning av dessa blodmolekyler som de med vita fingrar. Detta är unika fynd, som kan ligga till grund för fortsatt forskning om hur vita fingrar uppkommer och hur vi tidigt kan upptäcka att en skada håller på att utvecklas, avslutar Per Vihlborg.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 september 2022