Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

VFU ökar Folktandvårdens rekryteringsmöjligheter

Publicerad: 2023-06-20 08:19

Tandhygienist är ett bristyrke där efterfrågan på utbildade tandhygienister är mycket större än tillgången. Genom att ta emot studenter på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ökar Folktandvårdens chanser att kunna rekrytera. Av de sex studenter som nu gör VFU hos Folktandvården kommer fem att stanna kvar som nyanställda.

En tandhygienist undersöker en patient.

Ida Lilja trivs bra hos Folktandvården. När hon avslutar praktiken stannar hon kvar som nyanställd tandhygienist.

Folktandvården i Region Örebro län har avtal med Karlstad universitet om att ta emot VFU-studenter.

– Vi kan ta emot tio studenter, men just nu har vi bara sex stycken därifrån. Sedan har vi två från Karolinska institutet, berättar Git Nilson, verksamhetschef på Folktandvården Sofia och ansvarig för VFU för tandhygieniststudenter.

Tandhygienistutbildningen på Karlstad universitet var pausad i några år. Det märktes tydligt på Folktandvårdens rekryteringsmöjligheter.

– Då var det ännu svårare än nu att rekrytera, konstaterar Git Nilson.

När Karlstad universitet återinförde utbildningen till tandhygienist blev det lättare för Folktandvården att rekrytera.

- Utbildningen är en distansutbildning, så många har nog valt den för att de inte vill flytta. Det gör att det blir en bra rekryteringsmöjlighet för oss. De flesta som gör sin VFU hos oss bor här eller i närliggande län, berättar Git Nilson.

De som läser till tandhygienist har VFU termin 1, 4, 5 och 6.

– För att kunna frigöra egna behandlingsrum till studenterna väljer vi att ha studenterna på enheter som har flera kliniker, som Haga/Lekeberg och Wivallius/Lillån. Då kan exempelvis personalen som normalt sett arbetar i Haga jobba i Lekeberg och på så viss öka tillgängligheten i Lekeberg under VFUperioden, säger Git Nilson.

Att få medarbetare att ställa upp som handledare till tandhygieniststudenterna är inga problem.

– Det finns ett stort intresse för att handleda, men för att kunna handleda behöver man ha lång erfarenhet inom yrket och även genomgått en handledarutbildning, berättar Git Nilson.

Hon upplever att det är enklare att rekrytera tandhygienister till Örebro än till andra orter i länet. Därför är Git Nilson lite extra nöjd med att en av de studenter som gör sin VFU nu kommer att börja jobba i Karlskoga efter avslutad examen.

– Att ta emot studenter på VFU är verkligen en jättebra rekryteringsmöjlighet för oss. De fem som valt oss som arbetsgivare kommer att börja till hösten, även om de blir klara med sin utbildning i juni. Det beror på att det är svårt att skola in nya medarbetare under semesterperioden, men är det någon som gärna vill börja direkt så löser vi naturligtvis det, säger Git Nilson.

Text och foto: Victoria Rydergård

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 juni 2023