Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Viktig information angående rapportering om cancerprover

Publicerad: 2023-08-14 09:27

Viktig information saknades i en artikel som publicerades i fredags i Nerikes Allehanda. Det handlar om cancerprover som hanterats av en specialistläkare som tidigare varit anställd i Region Örebro län.

Fredagen den 11 augusti publicerade Nerikes Allehanda en artikel med rubriken "Så hanterar USÖ de felaktiga cancerproverna". Artikeln rör ett ärende där en specialistläkare som tidigare varit anställd i Region Örebro län gjort felaktiga bedömningar av cancerprover från patienter. 

Vid intervjun var vi inte tydliga med att granskningen är avslutad vilket innebär att samtliga berörda patienter har informerats.

Det innebär också att inga ytterligare patienter behöver vara oroliga för att deras provsvar kan ha varit felaktigt och att de kan komma att bli kontaktade.

Risk för eller allvarlig vårdskada i fyra fall

Anneli Påhlson, chefläkare, förtydligar ytterligare:

• Samtliga preparat var färdiggranskade och kommunicerade med inremitterande läkare för 2,5 månad sedan. Ingen patient behöver vara orolig över att deras svar kan ha varit felaktigt som inte redan har fått information om det.

Först när det var säkerställt har vi gått över till arbetet med att göra anmälan avseende legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal samt anmälningar enligt Lex Maria.

Eftersom vederbörande redan var avstängd från sina arbetsuppgifter hos oss och det redan fanns en anmälan hos IVO (Inspektionen för vård och omsorg) från annan region var anmälningen inget som brådskade.

• Det har funnits risk för allvarlig vårdskada i tre fall men det är bara i ett fjärde fall det har inträffat och just i det fallet blev skadan begränsad. Övriga har kunnat förhindras.

• Det är en anmälan vi gjort på grund av att vi befarar att berörd kan vara en fara för patientsäkerheten. Sedan är det IVO som gör bedömningen om det finns skäl för prövotid eller återkallelse av legitimation och anmäler i så fall det vidare till HSAN (Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd) som fattar beslutet. Något sådant beslut finns inte i nuläget.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 14 augusti 2023