Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Viktigt att även barn och ungdomar testar sig för covid-19

Publicerad: 2020-09-02 14:38

Som ett led i den ökade testningen för covid-19 ska även barn, från och med sex år och med lindriga symtom på covid-19, testa sig.

- Barn kan ha samma symtom som vuxna, men de är oftast mildare. Därför är det viktigt att också barn testar sig vid lindriga symtom för att de tidigare ska komma tillbaka till skolan och för att inte föra smittan vidare, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare i Region Örebro län.

Förskolebarn ska stanna hemma

- Mindre barn i förskoleålder rekommenderas inte provtagning. De får ju många förkylningar även i vanliga fall. Att då ta prov vid varje infektion kan vara obehaglig för små barn. Därför är det bättre att låta barnet vara hemma utan provtagning så länge de är sjuka och två dygn efteråt.

Om barnet behöver medicinsk bedömning kontaktar man som vanligt sin vårdcentral eller sjukvårdsrådgivning på 1177. Då kan provtagning bli aktuell efter medicinsk bedömning.

Boka och beställ via e-tjänst på 1177.se

Liksom för vuxna ska provtagning av barn beställas via e-tjänsterna på webbplatsen 1177.se. Barn mellan sex och tolv år tar inte sitt prov själva utan det utförs av hälso- och sjukvårdspersonal. Från och med den 8 september är det möjligt att boka tid för provtagning för sitt barn.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 juni 2021