Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Viktigt med rätt stöd för dem som använder elektriska armproteser

Publicerad: 2021-09-15 18:20

Olika faktorer ökar användningen av elektriska armproteser. Det visar forskning från Universitetssjukhuset Örebro. ”Positiva faktorer som stöd och träning från sjukvården kan underlätta anpassning till protesen”, berättar forskaren Cathrine Widehammar.

Till vänster olika protesmodeller och till höger forskaren Cathrine Widehammar.

Till vänster olika protesmodeller och till höger forskaren Cathrine Widehammar.

Varje år föds det barn som saknar en hand eller delar av en hand. Det finns även personer som amputeras senare i livet. De erbjuds ofta en protes för att kompensera för avsaknaden av en hand.  

– I min forskning har jag tittat på varför en del proteser används och andra inte, hur man bäst lär sig använda funktionerna i en protes och om de ny avancerade proteshänderna är bättre än de gamla enklare modellerna, säger Cathrine Widehammar, arbetsterapeut på ortopedteknik vid Universitetssjukhuset Örebro samt tidigare doktorand på Institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro universitet.

Fördelarna med att använda en protes är många. Den ger bättre balans på kroppen och om den är elektrisk kan man greppa saker med proteshanden. Det i sin tur gör att en överbelastning av den befintliga handen kan undvikas.

– En del använder sin protes som ett par skor, de har den på sig när de är ute bland andra människor. Sedan kan det vara skönt att ta av sig den när man är hemma. Andra har den på sig all sin vakna tid. I min forskning har jag både frågat personerna genom enkäter och genom mer ingående intervjuer. Det jag såg var att en protes som känns som en del av användaren med största sannolikhet blir använd, säger hon.

Problem att proteser inte används

Ett vanligt problem i många delar av världen är att proteser som provas ut inte används. I sin forskning har hon undersökt varför.

– Fler faktorer i omgivningen upplevs som hindrande för protesanvändningen. Den fysiska omgivningen i form av väder och klimat, lagar som styr vilka hjälpmedel man kan få och brister i själva protesens teknik kan upplevas hindrande, förklarar hon.

Det finns fyra nationella kunskapscenter i Sverige och ett av dem finns inom Region Örebro län. Här erbjuds ett helhetsomhändertagande för personer med medfödd eller förvärvad armamputation. Många av dem som får protes från Örebro blir dagliga protesanvändare, cirka 80 procent. Det är en hög siffra jämfört med många andra länder i världen, vilket kan bero på att regionen erbjuder mycket stöd och träning.

Träningsmetod för proteser med många greppmöjligheter

Mer avancerade proteser har utvecklats med många olika greppmöjligheter. Cathrine Widehammar har tillsammans med sina kollegor tagit fram en träningsmetod för att kunna lära patienterna  att använda de nya proteserna.

– Det förvånande var att det inte fanns någon väl beskriven metod för det. Då är det inte så konstigt om personerna inte lär sig använda funktionerna i sina proteser och att de inte används som det var tänkt, säger hon.

I den metod som har utvecklats har arbetsterapeuten en tydlig steg för steg-instruktion för att lära patienten att använda avancerade proteshänder med multigreppfunktion. Metoden har testats på Dysmeli- och armprotesenheten och Cathrine har utvärderat nyttan med de nya proteshänderna i sin forskning. I en av sina studier har hon undersökt en protes med elva olika greppmöjligheter.

– Resultaten visar att de nya proteserna med möjlighet till fler grepp kan öka möjligheten att utföra vardagliga aktiviteter för den som använder dem. De kan också minska belastningsrelaterad smärta i och med att de möjliggör ett mer ergonomiskt arbetssätt, avslutar hon.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 september 2021