Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Vill du delta i en studie om IBS?

Publicerad: 2021-12-15 10:13

Nu kan du som är mellan 18 och 65 år och har IBS (Irritable bowel syndrome) delta i en forskningsstudie. Studien går ut på att hitta sätt att bedöma vilken behandling som passar bäst för olika typer av IBS-patienter, samt utvärdera effektiviteten av behandlingarna.

Kvinna på läkarbesök

 

  • Forskningsstudien ska kartlägga 200 patienter med IBS.
  • Försökspersonerna blir slumpmässigt uppdelade i tre grupper: 80 personer får digital KBT, 80 får kostbehandling och 40 personer bildar en kontrollgrupp (som även de senare blir slumpmässigt utvalda till någon av de två behandlingsmetoderna).
  • Både före och efter behandlingen får du fylla i 12 olika enkäter och genomgå medicinska undersökningar. Ditt mående, livskvalitet och mag- och tarmsymtom kartläggs. Du får också lämna blodprov och avföringsprov.
  • Proverna sparas i en biobank i syfte att hitta biomarkörer, ämnen som är lätta att mäta, för IBS-patienter.
  • Forskningsprojektet är ett samarbete mellan primärvården, medicinska kliniken på USÖ, Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Karolinska institutet och Universitetssjukhuset Leuven i Belgien.
  • Nyckelfonden har beviljat projektet forskningsmedel. 
  • Rekrytering pågår till och med år 2025.
  • Alla som bor i Örebro län kan delta oavsett bostadsort.

Är du intresserad av att delta?

Om du har diagnosen IBS och är mellan 18-65 år kan du kontakta Ahmed Al-Ahmadi, ahmed.al-ahmadi@oru.se för mer information.

Bakgrund

IBS drabbar cirka 12 procent av Sveriges vuxna befolkning. Vanliga symtom är buksmärtor i kombination med antingen förstoppning eller diarré, eller en kombination av de båda. Vissa kan hantera sina symtom på egen hand, medan andra behöver söka vård för sina svåra smärtor och konstant dåliga mage.

I hälso- och sjukvården finns idag inga standardiserade behandlingsalternativ för patienter med IBS, Irritabel tarm syndrom. Det som passar för en patient, passar inte självklart för en annan. Läkarna får ofta prova sig fram för att hitta den rätta behandlingen, det gäller både för läkare inom primärvården och inom den specialiserade vården. Orsaken till IBS är oklar. Men troligtvis beror IBS på en kombination av orsaker; förändringar i tarmfloran, samspelet mellan tarmen och hjärnan, kosten, stress och oro. De behandlingsformer som finns är medicinering av olika slag, kognitiv beteendeterapi, KBT, och kostbehandling.

 

 

 

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 december 2021