Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Vill du hjälpa forskningen framåt?

Publicerad: 2022-11-25 17:31

Inom hälso- och sjukvården bedrivs det många olika forskningsstudier. Just nu pågår det trettio studier bara på Enheten för kliniska studier, EKS, vid Universitetssjukhuset Örebro. ”Våra studiedeltagare väljs ut utifrån olika kriterier och det är olika beroende på vilken studie det gäller”, säger Iman Ali Khalaf, studiekoordinator på EKS.

Studiekoordinator

Iman Ali Khalaf, studiekoordinator på EKS. Foto: Elin Abelson.

Enheten för kliniska studier arbetar med kliniska studier på uppdrag av regionens forskare och läkemedelsindustrin globalt. De tar dagligen emot studiedeltagare som kommer på besök till läkare eller sjuksköterska.

– Att vara med i en studie på EKS kan innebära många olika moment beroende på studie.  Som deltagare kan du få genomgå en rad olika hälsoundersökningar, lämna prover, svara på frågor, ta studieläkemedel och du följs upp under studiens gång genom besök hos oss, säger Iman Ali Khalaf.

Rekrytering till studier går till på olika sätt. Som patient kan du få en förfrågan om att vara med i en studie när du besöker vården. Att vara med som forskningsperson bidrar till en bättre vård i framtiden och som bonus får deltagaren en hälsoundersökning. I vissa studier får man ersättning. I alla studier får man reseersättning, tur och retur från bostad till studieklinik.

– Man kan anmäla sig till våra aktuella studier på 1177 eller ringa direkt till oss. Som privatperson kan du gå in och anmäla dig till en specifik studie men det går även bra att göra en allmän intresseanmälan och då blir man kontaktad när en passande studie startas, berättar hon.

Ofta annonserar EKS i tidningar och via sociala medier efter studiedeltagare. Första steget för att vara med i en studie är att genomgå en så kallad telefonscreening där man får svara på frågor om sitt hälsotillstånd. Sen går man eventuellt vidare till ett första screeningbesök som är en undersökning.

Studiedeltagande som betyder mycket

– En studie som har pågått under fyra år är Bronchiole-studien. Det är en läkemedelsprövning där önskan är att få in 1700 studiedeltagare. Vi vill ta reda på om betablockerare minskar risken för insjuknande i hjärtkärlsjukdom hos dessa patienter, förklarar hon.

Idag är det cirka 1380 studiedeltagare med diagnosen kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, som är med i studien. Det är 22 forskningskliniker runt om i landet som deltar och i Örebro har cirka 350 deltagare inkluderats.

I Iman Ali Khalafs uppdrag som studiekoordinator har hon hand om flera olika studier parallellt.

– Min roll innebär att ha det yttersta ansvaret och en övergripande koll för studien. Det har jag tillsammans med Principal Investigator, som är den läkare som är kopplad till studien, och ansvarig projektledare. Vi ansvarar för att rekrytera och inkludera deltagare. Jag är även ansvarig för logistiken, studiedeltagarnas uppföljning och besök. Det roligaste med mitt jobb är att jag har ett spännande och varierande uppdrag som är stimulerande och utvecklande där jag får jobba med både nationella och internationella studier, avslutar hon. 

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 25 november 2022