Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Till företagare, skola, organisationer och annan verksamhet

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan och bör därför fortsätta om åtgärder vidtas för att minimera risken för smitta.

Enskildas ansvar

Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) ligger ett stort ansvar på individen. Idrott och fritidsaktiviteter bör bedrivas på ett sätt så att risken för smitta minimeras.

Personer födda 2001 och tidigare bör när de tränar idrott eller bedriver någon annan fritidsaktivitet

 • hålla avstånd till varandra
 • inte dela utrustning med varandra. Detta kan t.ex. gälla vattenflaskor, munskydd m.m. som kan överföra saliv.
 • när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus
 • undvika gemensamma omklädningsrum
 • resa till och från aktiviteten individuellt
 • utföra aktiviteten i mindre gruppe

Dessa råd gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2002 och senare

Verksamhetens ansvar

Alla verksamheter har enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd ett ansvar att vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19.

I idrottsmiljöer, träningshallar, gym, badhus med mera kan det t.ex. innebära att verksamheten

 • ser till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning. Desinfektionsmedel eller vanligt rengöringsmedel kan användas.
 • ser till att det finns möjlighet till handtvätt eller att använda handdesinfektion och uppmana till god handhygien
 • ser till att det finns tydlig skyltning om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien
  markerar avstånd på golvet, möblerar om eller på något annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel.

Observera att gym och sportanläggningar som är öppna för allmänheten också är skyldiga att fastställa ett maxantal mm.

Särskilda regler för gym, sportanläggningar och badhus

För gym- och sportanläggningar och badhus som håller öppet gäller den nya covid-19-lagenregeringens förordning och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Det är den som bedriver verksamheten som är ansvarig för att reglerna, som bl.a. sätter begränsningar för hur många personer som får vistas i lokalerna samtidigt, följs.

Föreningar inom idrott, kultur och fritid

bör enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd:

 • när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus
 • minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel
 • avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig (på elitnivå).

Vad innebär det att bedriva träning eller andra aktiviteter utomhus när det är möjligt?

Vi avråder inte från all inomhusverksamhet. Verksamhet som bara kan bedrivas inomhus kan göra det, men då krävs extra försiktighet eftersom smitta sprids lättare inomhus. Det blir alltså ännu viktigare att hålla avstånd till varandra, dela upp sig i mindre grupper, undvika moment med nära kontakt och i övrigt följa de allmänna råden som riktas till enskilda när man är inomhus.

En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen [2020:526] trädde i kraft 1 juli 2020.

Ansvar

Den som driver ett serveringsställe ansvarar för att;

 1. serveringsställets lokaler, och tillhörande områden utomhus, som besökare har tillträde till är utformade så att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra,
 2. verksamheten i övrigt organiseras så att smittspridning bland besökare så långt som möjligt förhindras,
 3. det finns rutiner för hur smittspridning bland besökare kan förhindras

I anslutning till lagen har Folkhälsomyndigheten tagit fram föreskrifter och allmänna råd (Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd [HSLF-FS 2020:37] om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen). Den 26 februari beslutades om en ändring i dessa föreskrifter och allmänna råd [HSLF-FS 2020:37] Denna ändring träder i kraft 1 mars 2021 och gäller till och med 16 maj 2021.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 januari 2021