Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Statistiken visar dagligt antal analyserade prover för covid-19 (SARS-Cov-2 RNA) och antal positiva provsvar av covid-19. Siffran ovanför diagrammet visar det totala antalet analyserade prover för covid-19, sedan pandemins början. Grafen ändrades den 15 december 2020 och visar numera svarsdatum för provet. Tidigare visades provtagningsdatumet.

Statistiken baseras på alla provtagna i Örebro län (personer från andra län inkluderade).

Diagrammen uppdateras dagligen klockan 07.00 med data från föregående dygn. Viss fördröjning i rapportering och komplettering av uppgifter förekommer, framför allt under helgdagar.

Håll muspekaren på diagrammet för att se detaljerad information.

Observera. Vi har för närvarande tekniska problem med exporten av statistiken. Använd därför inte funktionen att högerklicka på diagrammet för att visa som tabell. 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?