Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Siffrorna ovanför diagrammet visar ackumulerat antal vaccinerade av dos 1, dos 2 och dos 3.

Statistiken avser Örebro län. Personer som vaccinerats i andra regioner ingår inte i denna statistik, för komplett statistik se Statistik för vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se).

Statistiken uppdateras dagligen, men en viss eftersläpning förekommer och därmed kan siffrorna ändras även bakåt i tiden.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?