Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Antal särskilda boenden för äldre (SÄBO) i länet med fall av covid-19

Från och med 26 juni presenteras ingen ny statistik. Statistik för vaccination mot covid-19 - Folkhälsomyndigheten

Diagrammet beskriver nuläget gällande fall av covid-19 på särskilda boenden totalt för länets 12 kommuner.
Siffrorna inkluderar även korttidsvård. Staplarna beskriver

  • Antal boenden totalt i länet
  • Antal boenden som haft fall av covid-19 sedan pandemin startade
  • Antal boenden med fall av covid-19 aktuellt datum

Diagrammet uppdateras den första onsdagen varje månad, och bygger på manuellt inrapporterade uppgifter från kommunerna. Håll muspekaren på diagrammet för att se detaljerad information.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?