Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Statistiken visar antal fall av covid-19 (laboratoriebekräftade).

Statistiken baseras på alla provtagna i Örebro län (personer från andra län inkluderade). Grafen visar svarsdatum för provet. Tidigare presenterades antal fall uppdelat på allmänhet/patienter respektive personal. Med anledning av att ny provtagningsrutin etablerats i början av maj 2021 är den uppdelningen inte längre möjlig att presentera.

Diagrammen uppdateras dagligen klockan 07.00 med data från föregående dygn. Viss fördröjning i rapportering och komplettering av uppgifter förekommer, framför allt under helgdagar.

Håll muspekaren på diagrammet för att se detaljerad information.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?