Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

3D-printing (Additiv Tillverkning) är en typ av tillverkningsteknik som har enorma möjligheter. Tekniken är i snabb utveckling och ger redan fördelar och nya möjligheter inom mängder av olika branscher och applikationer.

Användningsområden

  • Kirurgisk planering som ökar sannolikheten för och möjliggör lyckad kirurgi och träning på sällsynta ingrepp exempelvis trombektomi vid stroke
  • Avancerade operationer, exempelvis nefronsparande kirurgi
  • Intraoperativa mallar till rekonstruktiva ingrepp
  • Skräddarsydda proteser och osteosyntesmaterial
  • Anatomiska modeller
  • Demonstration av sjukdomstillstånd: exempelvis skolios och komplicerade frakturer

Tekniken förväntas användas av ett flertal specialiteter, framför allt opererande sådana. Den kan också vara användas för såväl ST- och inom läkar- och sjukköterskeutbildning och som för forskning. Verksamheten startades upp under 2020.

Kontaktinformation

Tobias Vestermark

Specialistläkare

George Gerdin

Specialistläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 juli 2022