Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

AI.MEE

AI.MEE ger industrin i Örebroregionen en möjlighet att driva konkreta utvecklingsprojekt inom artificiell intelligens (AI) och autonoma system i hälsosektorn i samarbete med internationellt erkänd spetskompetens från forskare vid Örebro universitet.

 

AI.MEE erbjuder:

• en färdig infrastruktur för test och utveckling

• teknisk expertis inom AI och autonoma system

• projektstöd och innovationsrådgivning

• nätverksträffar och kontaktnätverk

• kompetensutveckling och kunskapsspridning

• studiebesök och seminarier

 

AI.MEE finansieras till hälften av EU:s regionala fond och resterande från Region Örebro län och Tillväxtverket.

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 maj 2022