Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Medicinska e-biblioteket erbjuder ett antal resurser för att du ska kunna hitta relevant information inom ditt ämne. Du har tillgång till ca 2500 vetenskapliga tidskrifter, e-böcker inom medicin samt databaserna PubMed, Embase, Web of Science, Cochrane, Cinahl, PsycInfo med flera.
Du når alla elektroniska resurser i e-biblioteket om du är uppkopplad mot Region Örebro läns nät. Det går även att ansöka om inloggning för att kunna nå resurserna hemifrån. Du ansöker via medicinska e-biblioteket.

Via e-biblioteket kan du även boka personlig handledning och stöd i litteratursökning. Det kan vara aktuellt i samband med projektarbeten, tidskriftspublicering, systematiska översikter, med mera.
Vi ger även utbildning och support i referenshanteringsprogrammet EndNote. Det medicinska biblioteket finns i X-huset, Campus USÖ.

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 3 maj 2022