Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Medicinska e-biblioteket erbjuder ett antal resurser för att du ska kunna hitta relevant information inom ditt ämne. Du har tillgång till ca 2500 vetenskapliga tidskrifter, e-böcker inom medicin samt databaserna PubMed, Embase, Web of Science, Cochrane, Cinahl, PsycInfo med flera.

Du når alla elektroniska resurser i e-biblioteket, såsom databaser, artiklar, e-böcker, när du är uppkopplad på regionens fasta nätverk eller med RAS-uppkoppling. Men för att få tillgång utanför arbetsplatsen behöver du logga in med ditt AD-konto (samma inloggningsuppgifter som du använder för att logga in på intranätet). Dock behöver du alltid gå via medicinska e-bibliotekets länkar för att det ska fungera. I de fall inloggning krävs så dyker det upp en inloggningsruta när du klickar på en länk.

Via e-biblioteket kan du även boka personlig handledning och stöd i litteratursökning. Det kan vara aktuellt i samband med projektarbeten, tidskriftspublicering, systematiska översikter, med mera.
Vi ger även utbildning och support i referenshanteringsprogrammet EndNote. Det medicinska biblioteket finns i X-huset, Campus USÖ.

 

Kontaktinformation

Gunilla Källman

Enhetschef

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 3 maj 2022