Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Region Örebro län tillhandahåller ett elektroniskt stödsystem för registrering av forskningsdata vid kliniska studier.

SMART-TRIAL samlar in forskningsdata elektroniskt via frågeformulär, ett s.k. eCRF. Genom att även skapa datainsamlingstillfällen, med koppling till formulären som ska besvaras vid respektive datainsamlingstillfälle och sedan lägga in dem i en process skapas struktur och ett tydligt studieflöde. Detta visualiseras i systemet där studieflödet för varje studiedeltagare blir tydligt.

Kostnaden för licens och resurser finansieras i första hand med externa forskningsmedel. Endast om externa medel inte beviljas står FoU för kostnaden.

En förutsättning för att använda systemet vid insamling av studiedata är:

  • Godkänd etikprövning.
  • Godkännande av Läkemedelsverket vid läkemedelsstudier.
  • Studien finns registrerad i Regionens projektdatabas
  • Region Örebro län måste vara huvudansvarig för studien om flera olika center ska ingå (d.v.s olika sjukhus där undersökningen genomförs).
  • Kostnadstäckning har sökts från externa finansiärer.
Kontaktinformation

Kristina Lind

Förvaltningsledare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 juli 2022