Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Beställning av utsökning, avidentifierat data för antalsberäkning samt utskrift av journalkopior för forskningsändamål kan göras via en central funktion vid Region Örebro län. Vänligen kontakta vår funktionsbrevlåda (se nedan) för frågor och beställning av forskningsdata och journalutskrifter. Se också processen (flödesschemat) för beställning av datauttag för forskning nedan.

För att utsökning och utskrifter av journaldata ska kunna göras måste det finns en godkänd etikprövningsansökan för studien som utsökningen ingår i. Ansvarig verksamhetschef behöver också oftast göra en s.k. sekretessprövning och godkänna utlämnandet av patientinformationen.

En förutsättning för att ansöka om utsökning och utlämnande är också att du har tagit del av riktlinjen som rör behandling av personuppgifter för forskning.

Kontaktinformation

Funktionsbrevlåda

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 juni 2022