Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Beställning av utsökning, avidentifierat data för antalsberäkning samt utskrift av journalkopior för forskningsändamål ska göras via en central funktion vid Region Örebro län. Vänligen kontakta vår funktionsbrevlåda (se nedan) för frågor och beställning av forskningsdata och journalutskrifter. Se också processen (flödesschemat) för beställning av datauttag för forskning nedan.

För att utsökning och utskrifter av journaldata ska kunna göras måste det finns en godkänd etikprövningsansökan för studien som utsökningen ingår i. Ansvarig verksamhetschef behöver också oftast göra en s.k. sekretessprövning och godkänna utlämnandet av patientinformationen.

En förutsättning för att ansöka om utsökning och utlämnande är också att du har tagit del av riktlinjen kring forskares tillgång till journalinformation.

Kontaktinformation

Funktionsbrevlåda

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 juni 2022