Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

För att utveckla hälso- och sjukvården, och göra rätt prioriteringar, är det viktigt att samverka med personer med egen erfarenhet som patient, brukare och/eller närstående. Verksamheterna i hälso- och sjukvården för dialog och samverkar med representanter för länets patient- och brukarorganisationer och/eller personer med egen erfarenhet till exempel vid forskningsprojekt, kunskapsstyrning, större utrednings-/ utvecklingsarbeten och andra betydande förändringar i verksamheten. Läs mer här om hur du kan vara delaktig!

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 maj 2023