Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Inom epidemiologin studeras sjukdomars uppkomst, hälsorisker och hälsoutfall på populationsnivå. Information från befolkningsregister och andra stora databaser i Sverige och Örebro erbjuder unika förutsättningar för denna typ av forskning.

Forskningsstöd och handledning

Enheten för klinisk epidemiologi och biostatistik diskuterar idéer och metoder vid epidemiologiska forskningsprojet. Enheten kan också stå till tjänst med rådgivning och stöd i olika faser av forskningsprojekt, till exempel med:

  • Design, planering och studiestorlek såsom val av design, statistisk analys, powerberäkning och etablering av forskningsdatabas
  • Biostatistiska analyser, enklare jämförelser på gruppnivå, deskriptiv statistik (förutsätter hög kvalitet och god struktur på datamaterialet)
  • Rådgivning kring presentation av resultat. Kort hjälp till självhjälp inom SPSS
  • Avancerade biostatistiska analyser som exempelvis multivariata regressioner, bortfallsanalyser och hantering av saknade värden
  • Tolkning av resultat och manusgranskning
  • Rådgivning kring registeruttag, länkning av databaser, skapande av variabler och datarensning

Frågor och samarbete

Korta frågor bevaras över över telefon, e-post eller via ett möte. Vid mer ingående stöd deltar vi vanligen som medförfattare i forsknings- och publikationsprocessen. 

Kontaktinformation

Scott Montgomery

Professor, enhetschef

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 juli 2022