Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

FoU Drive en dedikerad lagringsplats för forskningsdata, anpassad efter de informationssäkerhetskrav som finns gällande behandling av forskningsdata innehållande känsliga personuppgifter. Alla forskningsprojekt i Region Örebro län ska lagras i FoU Drive.

FoU Drive är i första hand till för den forskning som bedrivs med Region Örebro län som forskningshuvudman. Externa forskarpartner utan regiondator kan få åtkomst till filer i FoU Drive, utifrån behörighetstilldelning av projektansvarig forskare.

Beställning av en mapp i FoU-Drive görs i regel av huvudansvarig forskare. Mer information, användarhandledning samt beställningsblanketter finns på Region Örebro läns intranät. 

Kontaktinformation

Funktionsbrevlåda FoU Drive

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 14 juli 2022