Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Health Technology Assessment (HTA) innebär systematisk kartläggning av den vetenskapliga litteraturen för en metod eller insats i hälso- och sjukvården. Det inbegriper både nytta och risk för patienten samt en etisk och hälsoekonomisk analys.

Camtö - Centre for Assessment of Medical Technology in Örebro är en HTA-enhet inom Region Örebro län. Vårt uppdrag är att främja en evidensbaserad vård. Enheten är en resurs för alla verksamheter inom Hälso- och sjukvården.

Camtö välkomnar därmed frågor från verksamheter som ser ett behov av en kartläggning av kunskapsläget inom en specifik fråga som är av relevans för enhetens verksamhet. Både enskilda anställda och ledning är välkomna att kontakta oss.

Maria Ekholm Takman

Chefssekreterare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 april 2022