Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Arkivering och gallring av forskningsprojektets handlingar och material i Region Örebro län styrs av informationshanteringsplanen för forskningshandlingar. Planen antas av Servicenämnden, som är regionens arkivmyndighet.

Det finns även en verksamhetsversion av informationshanteringsplanen, som fastställs av FoU. Den hjälper forskarna och berörda administratörer i den praktiska hanteringen av materialet. Planen är en utökad version av den plan som antas av Servicenämnden. En kolumn där det framgår vem som utför respektive moment har tillkommit, likaså diarieföringsrutiner och mer detaljerade tillämpningsanvisningar.

Frågor om forskningens informationshanteringsplaner besvaras av Reidar Oderth på FoU-staben.

 

 

 Kontakter

Reidar Oderth

FoU-handläggare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 maj 2024