Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Målet med Kirurgilaboratoriet är att minska andelen undvikbara misstag och reducera risken för komplikationer efter operation.

Kirurgisk träning förbättrar den kirurgtekniska färdigheten vid operationsbordet, i jämförelse med pati­ent­­baserad träning, dvs träning genom verkliga opera­tioner. Olika tekniska färdigheter kan uppmätas, inklusive överordnad skicklighet, antal godkända ingrepp, antal operationsfel och operationstid, samt test av nya kirurgiska metoder och arbetssätt.

Kristofer Nilsson

Specialistläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 25 april 2022

Läs mer om Tillgänglig forskningsinfrastruktur och resurser