Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Enheten för kliniska studier (EKS) bedriver kliniska studier inklusive kliniska prövningar, dvs läkemedelsstudier i S-huset på Universitetssjukhuset i Örebro. Det kan vara studier som vi genomför i samarbete med läkemedelsindustrin eller tillsammans med enskilda forskare. Studierna kan genomföras antingen i våra lokaler i S-huset eller på en annan klinik på USÖ. Hos oss pågår dagligen studierelaterad klinisk verksamhet med besök till läkare eller sjuksköterska.

Hos oss kan den som forskar få hjälp med planering och genomförande av en studie oavsett om den är akademisk eller företagsinitierad. EKS medverkar i såväl nationella som internationella studier inom olika terapiområden och är ett av de största prövningscentren i Sverige.

 

Enheten för kliniska studier

Annika Rosdahl

Samordnare lokal nod, Kliniska Studier Sverige

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 6 maj 2022

Läs mer om Tillgänglig forskningsinfrastruktur och resurser