Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Nationella Kvalitetsregister ger kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och kan förbättras. De har bidragit till att rädda många liv och är en unik företeelse internationellt sett. För närvarande finns drygt 100 Nationella Kvalitetsregister i drift med gemensamt ekonomiskt stöd från sjukvårdshuvudmännen och staten.

Möjliggör lärande och ständiga förbättringar

Kvalitetsregistren möjliggör lärande och ständigt förbättringsarbete och de är en nödvändig ingrediens i ett modernt hälso- och sjukvårdssystem. Registren byggs upp av de professionella yrkesgrupper som själva ska ha nytta av dem i sin yrkesvardag. Drift av registren sköts på många olika kliniker runt om i landet.

Register som drivs helt eller delvis av Region Örebro län

  • National Prostate Cancer Register (NPCR) of Sweden
  • Nationellt Kvalitetsregister för Infektionssjukdomar
  • Kvalitetsregister ECT - Elbehandling vid psykiatriska sjukdomar
  • Scandinavian Obesity Surgery Register (SOReg)

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 april 2022