Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Laboratoriemedicinska kliniken

Laboratoriemedicinska kliniken bedriver en bred verksamhet inom områdena bakteriologi, virologi, immunologi, klinisk kemi, transfusionsmedicin inklusive terapeutisk plasmaferesbehandling, farmakologi, patologi, cytologi och molekylärgenetisk verksamhet.

Laboratoriemedicinska kliniken är en länsövergripande klinik och bedriver verksamhet på länets tre sjukhus, Universitetssjukhuset Örebro, Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett.

Inom samtliga områden utförs ett antal analyser av högspecialiserad karaktär. Laboratorierna är ackrediterade av SWEDAC.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 maj 2022

Läs mer om Tillgänglig forskningsinfrastruktur och resurser