Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

I våra laboratorier har vi utrustning för att kunna göra kliniska tester, bland annat tonaudiometri, talaudiometri, OAE, tympanometri, obehagsnivåer och IR-mätningar. Vi har möjligheter att testa riktningshörsel och har även pupillometriutrustning. Nedan kan du läsa om våra olika laboratorier.

Vill du få tillgång till vårt audiologiska laboratorium är du välkommen att kontakta oss.

Ekofria rummet

Traditionella audiologiska mätningar är väldigt tillrättalagda och kliniska och ger inte alltid en bra bild av hur människor hör i verkliga livet. I ekofria rummet kan vi simulera ljudmiljöer och låta personen utföra tester i dessa. Ekofria rummet är ett helt ljudisolerat rum där ljudet inte har möjlighet att studsa. En handklapp dör ut omedelbart. 

Det 16 kvm stora rummet är ett så kallat ”flytande rum”; en kub som står på vibrationsdämpande stöttor i ett lite större rum för att varken störa eller störas av omgivningen. Väggar, tak och golv består av tjocka kilar av mineralfiberull. Längs rummets väggar finns en cirkel med tolv högtalare som bland annat används för att spela upp våra ljudmiljöer. I mitten av cirkeln finns en gallerplattform där man till exempel kan ställa en stol för försökspersoner eller ett bord med utrustning som används vid test.


Rummet stod färdigbyggt år 2000. Det finns flera ekofria rum i Sverige, de flesta inom industrin och de används bland annat till att testa högtalare, telefoner och lastbilshytter. Vårt ekofria rum används uteslutande för hörselforskning.

Bild visar ekofria rummet

Hårcellen

Det ekofria rummet tog två år att bygga och under tiden byggde man ett lite mindre laboratorium med liknande akustiska egenskaper. Även här finns tolv högtalare i en cirkel med en stol för försöksperson i mitten. Väggarna är släta och av samma mineralfiber som i det ekofria rummet och taket är vågformat för att minska reflektioner av ljud. 

Hårcellen är en lite mer lättarbetad arbetsplats än det ekofria rummet. Tekniken är enklare och rummet inte lika överväldigande för försökspersonen. Försöksledaren och försökspersonen sitter dessutom i samma rum vilket gör det lättare att kommunicera.


I Hårcellen har vi bland annat en audiometer och en tympanometer för att kunna göra många av de tester som görs kliniskt. Här finns även ett KEMAR konsthuvud som gör det möjligt att mäta på utrustning utan en försöksperson, till exempel hur högt ett par hörlurar låter när man har dem på sig.

bild visar ett rum som kallas hårcellen
Kontaktinformation

Funktionsbrevlåda/Telefon

Elina Mäki-Torkko

Verksamhetschef

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 januari 2023