Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök
Martin i rörelselabbet

I regionens laboratorium för rörelseanalys (Laboratory for Motion Analysis) finns utrustning för att på olika sätt kvantifiera rörelse. Förutom gånganalys finns goda möjligheter att även undersöka exempelvis rörelser av bål och armar, balans och öga-hand koordination. Utrustningen består bland annat av en rad analysverkyg såsom:

  • 3D-kameror för rörelseanalys
  • Kraftplattor för att mäta krafterna mellan fötterna och golvet vid t.ex. gång
  • Trådlöst EMG-system för att mäta muskelaktivitet
  • Glasögon för att mäta ögonrörelser
  • Accelerometer för mätning av fysisk aktivitet
  • Ett portabelt diagnostiskt ultraljud
  • Elektroniska sulor för tryckmätning i skor


Laboratoriet används i forskningsprojekt med biomekaniska frågeställningar, i klinisk verksamhet t.ex. gånganalys vid olika funktionshinder och sjukdomstillstånd och i undervisning. Laboratoriet är beläget i källaren i X-huset (Campus USÖ).

Kontaktinformation

Funktionsbrevlåda för laboratoriet

Martin Eriksson Crommert

Sjukgymnast/Forskningshandledare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 maj 2022