Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Handledning

Handledningsmöjligheter finns på samtliga forskande kliniker och enheter. För rådgivning om du är intresserad av att börja forska eller vid avsaknad av handledarskap i din närhet finns samlad erfarenhet på Universitetssjukvårdens forskningscentrum. Handledning av master-/magisterstudenter och doktorander sker i samråd med aktuellt universitet. 

För handledning av doktorander inom epidemiologi och biostatistik finns kompetens inom Enheten för klinisk epidemiologi och biostatistik.

Metodstöd

Universitetssjukvårdens forskningscentrum tillhandahåller metodstöd inom bl.a. följande forskningsområden:

  • Hälsoekonomi
  • Medicinsk etik
  • Kvalitativa forskningsmetoder (t.ex. intervjuer, fokusgrupper, observationer)
  • Psykometri (utveckling av t.ex. frågeformulär)
  • Nära vård
  • Studier om fysisk aktivitet

Universitetssjukvårdens forskningscentrum

Scott Montgomery

Professor, enhetschef

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 maj 2022

Läs mer om Tillgänglig forskningsinfrastruktur och resurser