Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Enheten för kliniska studier erbjuder monitorering (kvalitetssäkring) av kliniska prövningar både lokalt inom Region Örebro län och externt. Vi monitorerar både nationella och internationella studier. Vid behov av monitorering fyll i vårt webbfomulär för resursansökan.

Enheten för kliniska studier

Annika Rosdahl

Samordnare lokal nod, Kliniska Studier Sverige

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 6 maj 2022