Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök
MR-kamera

I ett samarbete mellan Region Örebro län och Örebro universitet har en MR-kamera för forsknings-och utbildningsändamål införskaffats med placering på Universitetssjukhuset i Örebro. MR-kameran (GE Signa Premier) har en fältstyrka på 3T och är utrustad för att kunna genomföra avancerad funktionell hjärnavbildning (fMRI). Det finns tillhörande kringutrustning för fMRI såsom goggles, hörlurar, grips och monitor.

Utöver avancerade hjärnundersökningar kan ett brett spektrum av olika slags MR-undersökningar genomföras på systemet. MR-kameran är integrerad med röntgenkliniken på USÖ vilket möjliggör genomförande av kliniska forskningsstudier. Det finns ett brett utbud av pulssekvenser och olika slags dedicerade spolar för t.ex. fotleds-, knä- och bäckenundersökningar.

I anslutning till MR-kameran finns arbetsplatser för forskare och ett laboratorium med utrustning för basal preparering av prover (t.ex. blod och saliv) som samlas in i samband med undersökningarna.

Per Thunberg

Enhetschef CEBIO

Ann-Sofie Törnvall

Forskningssjuksköterska

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 26 april 2022