Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Paula Mölling är molekylärbiolog och driver forskning kring klinisk diagnostik inom mikrobiologi, med huvudfokus på Neisseria meningitidis, en bakterie som kan orsaka allt ifrån asymptomatiskt bärarskap till allvarliga infektioner i form av hjärnhinneinflammation eller infektioner i blodet. Sedan november 2018 är hon projektledare för mikrobiologidelen i Genomic Medicine Sweden (GMS), ett projekt som strävar efter att stärka precisionsmedicin och likvärdig vård genom storskalig sekvenseringsteknik och genomik inom hälso- och sjukvården. Paulas forskning inkluderar även precisionsdiagnostik av bakteriella infektioner, snabbsekvensering av MRSA för att förhindra utbrott inom vården, och genetisk precisionsdiagnostik av meningokocker för att förutse deras sjukdomsorsakande förmåga.

 

Paula Mölling

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 23 november 2023