Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Kroppens behov är inte densamma för alla och varierar genom livet. Precis som med läkemedel finns det inte en variant på kost som passar alla. Samtidigt är det svårare att vetenskapligt bevisa vad som är rätt kost än rätt medicin. Dessutom kan kost påverka kroppen positivt innan symptom och sjukdom framträder.

 

Genom att använda olika specifika (bio)markörer som förutsäger individuell hälsonytta utvecklar forskningen vid Örebro universitet, i samarbete med Region Örebro län, metoder och modeller för att bedöma fördelar för tarm-, metabol- och mental hälsa av mat och kosttillskott. Dessa verktyg kan sen användas för att avgöra vem som drar nytta av specifika kostförändringar, så kallad ”Responsive Nutrition”, under vilka delar av livsloppet.

 

Robert Brummer

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 november 2023