Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Randomisering intar ofta en central roll i experimentell metod, särskilt inom medicin, psykologi och övrig beteendevetenskap. Att randomisera betyder att varje patient slumpas till en av flera behandlingar och är ett kraftfullt verktyg för att visa på samband mellan behandling och utfall. För att randomisera kan Klinisk epidemiologi och biostatistik dels hjälpa till att skapa en randomiseringslista och dels ge råd kring rutinen för hur den praktiska hanterandet av randomisering fungerar.

Klinisk epidemiologi och biostatistik

Scott Montgomery

Professor, enhetschef

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 26 april 2022