Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

I början av ett vetenskapligt projekt är det viktigt att bestämma vilken studiedesign som ska användas och att den är anpassad efter forskningsfrågeställningen. För att underlätta detta erbjuder vi stöd i alla delar av studiedesignen för både kvalitativa och kvantitativa studier.

 

Kvantitativ studiedesign

Avdelningen Klinisk epidemiologi och biostatistik och Universitetssjukvårdens forskningscentrum kan stå till tjänst med rådgivning och stöd i olika faser av forskningsprojekt, till exempel med val av design, statistisk analys, powerberäkning och etablering av forskningsdatabas. 

Kvalitativ studiedesign

Universitetssjukvårdens forskningscentrum erbjuder stöd i design och övriga delar.

Klinisk prövning

Enheten för kliniska studier erbjuder tjänster som omfattar allt från utformning av studieprotokoll till patientbesök, utbildningar och monitorering. Valmöjligheten finns att använda alla tjänster från Avdelningen för kliniska prövningar för att starta och genomföra en studie, eller få hjälp med vissa delar utifrån det behov som finns.

Scott Montgomery

Professor, enhetschef

Universitetssjukvårdens forskningscentrum

Kristina Arnrup

Verksamhetschef

Enheten för kliniska studier

Annika Rosdahl

Samordnare lokal nod, Kliniska Studier Sverige

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 26 april 2022