Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Feasibility Sweden

Feasibility Sweden är en nationell tjänst inom Kliniska Studier Sverige för forskare och företag som ger snabba svar på studieförfrågningar (feasibilities) till den svenska hälso- och sjukvården.

Genom Feasibility Sweden får frågeställaren svar på om studien är genomförbar i Sverige (landsförfrågan) eller hjälp med att identifiera klinker/prövare som kan utföra kliniska studier (klinikförfrågan). Läs mer om tjänsten och registrera din förfrågan här Feasibility Sweden (kliniskastudier.se).

Om du som representant från industrin vill komma i kontakt med tilltänkta prövare inom Region Örebro län gällande en studieförfrågan eller om du från akademin vill nå ut med din förfrågan nationellt ska du i första hand använda länken ovan.

Studieförfrågan/Feasibility

Inkommande förfrågningar till Region Örebro län administreras av Enheten för kliniska studier (EKS) som har en väletablerad infrastruktur och lång erfarenhet inom området kliniska studier. EKS har lokal kännedom om forskande kliniker inklusive ett upparbetat nätverk. EKS har även möjlighet att genomföra studier i egen regi eller i samarbete med andra kliniker på sjukhuset.

EKS funktionsbrevlåda för feasibilities

Har du andra funderingar kring studieförfrågningar? Välkommen att vända dig till EKS funktionsbrevlåda för feasibilities här Studieförfrågan/Feasibility • regionorebrolan.se

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 december 2023