Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Enheten för kliniska prövningar (EKS) samt forskningsverksamma kliniker inom Region Örebro län tar emot studieförfrågningar från frågeställare såsom CRO, läkemedelsföretag och Forum Mellansverige.

Inkommande förfrågningar tas om hand av EKS som har en väletablerad infrastruktur och lång erfarenhet inom området kliniska studier. Enheten har även en stor lokal kännedom om forskande kliniker inklusive ett omfattande nätverk.

En väg in för studieförfrågningar

I ett led för att underlätta för företag samt ge stöd till kliniker vad gäller flödet av studieförfrågningar/feasibilities, har vi en funktionsbrevlåda dit du skickar din studieförfrågan.

Din studieförfrågan bör innehålla

För att vi ska kunna identifiera intresserade prövare eller kliniker, ser vi helst att så mycket relevant information som möjligt finns med i förfrågan utan krav på sekretessförbindelse i det initiala skedet.

En studieförfrågan bör innehålla följande punkter:

  • Indikation och primärt syfte med studien
  • Studiefas (I-IV)
  • Prövningssubstans/läkemedel/produkt eller motsvarande
  • Inklusions- och exklusionskriterier
  • Förslag på kliniker samt eventuellt krav på specialistkompetens och utrustning
  • Tid- och enrolleringsplan
  • Om Sverige är valt som land
  • Om studien har skickats till annan kontakt inom Region Örebro län är vi mycket tacksamma om ni kan delge oss vem/vilka som ni tidigare har varit i kontakt med.
  • Senast önskad svarsdag vid intresse från klinik
  • Kontaktperson och kontaktuppgifter till CRO/företag

Har du redan etablerade kontakter med klinik eller forskare?

I de fall där du som företag/CRO/annan sponsor redan har etablerade kontakter med prövare eller annan representant  på klinik och sänder din förfrågan dit via e-post, så ska en kopia även skickas till funktionsbrevlådan ovan. Detta förbättrar vår möjlighet till uppföljning.

Om du önskar att nå ut till regionala noden Forum Mellansverige eller övriga noder i Sverige så finner du kontaktuppgifter via Kliniska studier Sverige.

Om du som prövare inom Region Örebro län önskar ta emot studieförfrågning som kommer in via vår funktionsbrevlåda, anmäl detta till funktionsbrevlådan för feasibility.

Funktionsbrevlåda för studieförfrågningar/feasibilities inom Region Örebro län

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 26 april 2022